Tư vấn mỏ

Đảng ủy

Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Chiều ngày 18/8/2017, tại trụ sở 565 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội, Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

  
Ông Nguyễn Công Tùng - Chánh Văn phòng Đảng ủy phát biểu khai mạc

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Bảo -  Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty và toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên trong Công ty.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà – Hàm vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết, trong đó, tập trung vào 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết số 10, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. 


Ông Nguyễn Đức Hà - Hàm vụ trưởng, Ban tổ chức TW truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết

Thay mặt Đảng ủy Công ty, đồng chí Nguyễn Công Tùng – Chánh văn phòng Đảng ủy đã cảm ơn đồng chí Nguyến Đức Hà đã bố trí thời gian đến truyền đạt Nghị quyết và cung cấp cho cán bộ, đảng viên có thêm nhiều thông tin bổ ích. Đồng thời cũng quán triệt yêu cầu của Đảng ủy về việc nghiêm túc nghiên cứu triển khai nghị quyết và yêu cầu 100% đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân theo quy định. 

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ giúp các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong Công ty triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII và các Nghị quyết khác, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng và phấn đấu thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh danh của Công ty.

Nguyễn Công Tùng