Tư vấn mỏ

Đảng ủy

Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khoá II với tỷ lệ phiếu bầu cao

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ của các đại biểu, chiều ngày 15/10, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bế mạc.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí cao với những nội dung chủ yếu trong các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2010 - 2015 trình Đại hội, đồng thời đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II và giao cho Ban Chấp hành khóa mới tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung để ban hành chính thức và lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 46 đồng chí, đảm bảo tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khoá II với tỷ lệ phiếu bầu cao.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 27 đồng chí, tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong phiên bế mạc, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa II nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức ra mắt Đại hội.

Theo: Vinacomin