Tư vấn mỏ

Đảng ủy

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khoá IX nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 25/05/2015, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp khoá IX nhiệm kỳ 2015-2020 đã được tổ chức.


                             

Dự Hội nghị có đầy đủ 12 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ khoá IX
     Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã được bầu, gồm 03 đồng chí:
     - Đồng chí Đỗ Hồng Nguyên
     - Đồng chí Lê Văn Duẩn
     - Đồng chí Nguyễn Chí Bảo
     Hội nghị cũng đã bầu đồng chí Đỗ Hồng Nguyên làm Bí thư Đảng uỷ và bầu đồng chí Lê Văn Duẩn, đồng chí Nguyễn Chí Bảo làm Phó Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015-2020.

                     
     Cũng tại Hội nghị, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ đã được bầu gồm 03 đồng chí:
     - Đồng chí Nguyễn Chí Bảo
     - Đồng chí Tô Thị Mỹ Bình
     - Đồng chí Nguyễn Công Tùng
     Đồng chí Nguyễn Chí Bảo đã được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.
     Hội nghị lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ khoá IX ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã kết thúc trong không khí phấn khởi, đoàn kết và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ khoá IX đã đề ra.

 P.V