Tư vấn mỏ

Đảng ủy

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2015

Chiều ngày 27/7/2015, tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp, Đảng ủy Công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Hồng Nguyên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty cùng các đồng chí Phó Bí thư, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty.

Báo cáo sơ kết của Đảng bộ đã chỉ rõ, trong 06 tháng đầu năm 2015, Đảng ủy Công ty và các đảng ủy trực thuộc đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong toàn Đảng bộ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo kế hoạch đề ra; Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam được Đảng ủy chỉ đạo tiếp tục đổi mới theo hướng thiệt thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật kỷ cương trong Đảng; Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức chính trị và của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Hoạt động của các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ có hiệu quả hơn, các mặt công tác có nhiều tiến bộ, một số lĩnh vực có chuyển biến rõ nét; Đảng bộ Công ty vẫn tiếp tục triển khai nghiêm túc các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kết quả kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; Tiếp tục  triển khai thực hiện "Nâng cao chất lượng chi bộ" trong toàn Đảng bộ đã có sự chuyển biến về nhận thức, hành động trong đội ngũ bí thư chi bộ và đảng viên; nội dung đổi mới, dân chủ hơn, chất lượng ra nghị quyết được nâng lên, qua đó góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ; chất lượng đảng viên được nâng lên; Công tác kiểm tra, giám sát từ được quan tâm chú trọng.

Với  mục tiêu đã đề ra, Đảng ủy Công ty phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty cùng các cấp ủy, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, CCVC- LĐ tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng  50 năm Ngày thành lập Công ty (22/9/1965 – 22/9/2015).

PV.