Đảng ủy

Đảng ủy

Sản phẩm

Đại hội chi bộ Hành chính – Nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2023

27/02/2020 2:25:43 CH

Thực hiện công văn hướng dẫn số 53-KH/ĐU ngày 07/11/2019 của Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp về kế hoạch tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023 tiến tới Đại hội đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng ngày 19/02/2020 Chi bộ Hành chính – Nhân sự đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Sản phẩm

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

08/01/2020 3:35:57 CH

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp năm 2019, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2020, ngày 07/01/2019, Đảng bộ Công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Sản phẩm

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

11/01/2019 11:18:38 SA

Sáng ngày 11/01/2019, Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Sản phẩm

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VII BCH TƯ Đảng khóa XII

22/08/2018 11:20:38 SA

Sáng nay, ngày 22/8/2018, Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – vinacomin đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương.

Sản phẩm

Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018

17/04/2018 2:56:38 CH

Sáng ngày 17/4/2018, Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2018.

Sản phẩm

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018

10/01/2018 8:42:28 SA

Ngày 08/01/2018, Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Sản phẩm

Đại hội chi bộ Hành chính – Nhân sự nhiệm kỳ 2017 - 2020

15/11/2017 1:23:15 CH

Thực hiện công văn hướng dẫn số 208-HD/ĐU ngày 12/9/2017 của Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp về tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, chiều ngày 14/11/2017 Chi bộ Hành chính – Nhân sự đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

1 / 5   1 2 3 4 5